Overheid respecteert beslagvrije voet ook bij bankbeslag (16-3-2017)

Zes grote overheidsinstanties en gerechtsdeurwaarders gaan de beslagvrije voet ook bij bankbeslag respecteren. Tot deze afspraak zijn zij gekomen tijdens de bijeenkomst die Nationale ombudsman Reinier van Zutphen hierover eind januari 2017 organiseerde. De deelnemers onderschrijven verder dat bankbeslag niet gelegd mag worden bij mensen die wel willen maar niet kunnen betalen. Zo voorkom je zinloze en onnodige bankbeslagen. Tot slot wijzen zij op de noodzaak de toepassing van de beslagvrije voet bij bankbeslag uiteindelijk ook in de wet vast te leggen. Van Zutphen heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeroepen zo snel mogelijk te komen tot een voorstel om dit laatste te realiseren.

Wat is er aan de hand?


De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat iemand minimaal nodig heeft voor levensonderhoud. Daarop mag geen beslag gelegd worden. Bij beslag op loon of uitkering geldt de wettelijke bescherming van de beslagvrije voet. Bij beslag op bankrekening geldt dit echter niet. Dit leidt tot een merkwaardige situatie: het bedrag dat de werkgever aan het eind van de maand stort op de bankrekening van de schuldenaar, het bedrag dat overblijft na toepassing van de beslagvrije voet, wordt alsnog ingevorderd via beslag op de bankrekening.

Dit ondergraaft de werking van de beslagvrije voet. Om dat te voorkomen, hebben Belastingdienst, CJIB, DUO, LBIO, SVB, UWV nu met elkaar afgesproken de beslagvrije voet bij bankbeslag ‘informeel’ te respecteren. Ook al hoeven zij dit niet, omdat het niet in de wet is vastgelegd. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft aangegeven dat gerechtsdeurwaarders de beslagvrije voet alleen bij bankbeslag kunnen toepassen als hun opdrachtgevers daarmee akkoord gaan.

Bron: de Nationale ombudsman

Adempauze om uit schuldenspiraal te komen gaat 1 april 2017 in werking (8-3-2017)

Lukt het niet om in een stabiele financiële situatie te komen met ondersteuning van een schuldhulpverlener, dan is er binnenkort extra hulp om toch uit de problemen te komen. Er komt een mogelijkheid om maximaal een half jaar adempauze te krijgen. In die tijd mogen schuldeisers niet aankloppen om geld op te eisen of spullen in beslag te nemen. De beoogde inwerkingtreding is 1 april aanstaande.

Ook de Raad van State heeft ingestemd met het besluit van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Blok (Veiligheid en Justitie) voor het instellen van een breed wettelijk moratorium. Het voorstel is tot stand gekomen na intensief overleg met belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en gemeenten.

Het zogenoemde moratorium kan helpen als het schuldhulpverleners niet op een gewone manier lukt om regelingen te treffen met deurwaarders, incassobureaus of schuldeisers. Het stil zetten van de stroom invorderingsmaatregelen kan een schuldenaar met hulp van schuldhulpverlening de kans geven om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele situatie te komen. Van daaruit kunnen dan betalingsafspraken worden gemaakt.

Volgens Klijnsma is de mogelijkheid om een adempauze in te lassen voor mensen met schulden een belangrijke stap. Zeker in combinatie met het vereenvoudigen van de beslagvrije voet, waardoor het bestaansminimum voor schuldenaren is verzekerd. ‘Dat zijn belangrijke hulpmiddelen waardoor mensen die grote schulden hebben weer vooruit kunnen kijken en kunnen bouwen aan hun toekomst.’

Bron: www.rijksoverheid.nl

BKR: minder problematische betalingsachterstanden (8-3-2017)

Aantal Nederlanders met betalingsachterstand in half jaar met 5% gedaald

Het aantal Nederlanders dat als goede betaler bij het BKR geregistreerd staat, is met 29 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat betekent dat 9,6 miljoen Nederlanders zonder betalingsachterstand in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) geregistreerd staan. Het aantal Nederlanders dat met een betalingsachterstand wordt vermeld is sinds juli 2016 met 5 procent gedaald. Dat blijkt uit de BKR kredietbarometer, die trends en ontwikkelingen in betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers meet.

93 procent registraties positief, 7 procent negatief

In totaal staan er 10,3 miljoen Nederlanders geregistreerd in het CKI. Hiervan staat 93 procent zonder betalingsachterstand geregistreerd en 7 procent met betalingsachterstand. Peter van den Bosch, algemeen directeur van stichting BKR: ‘Veel mensen denken dat een BKR-registratie hen per definitie beperkt in hun financiële keuzes. Maar dat is juist niet het geval. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om consumenten te beschermen tegen overkreditering, en te voorkomen dat problematische schulden de samenleving belasten. Dat doen we door uitstaande leningen te registreren, zodat kredietverstrekkers kunnen bepalen of het verantwoord is om een lening uit te geven. Sinds 1 december staan ook kredieten vanaf €250 in ons systeem, wat de toename in percentage goede betalers deels verklaart. De registraties van mensen met betaalachterstanden neemt ondertussen af. Dat betekent dat er steeds minder problematische betaalachterstanden zijn.’

Aantal Nederlanders met betalingsachterstand blijft dalen

In de kredietbarometer van juli 2016 stonden 771.478 Nederlanders geregistreerd met een betalingsachterstand. In januari 2017 waren dat er 729.577: een daling van 5 procent in zes maanden tijd. Peter van den Bosch: ‘Sinds 2011 steeg het aantal consumenten met een betalingsachterstand elk jaar. In januari 2016 meten we voor het eerste weer een daling. Er zijn relatief veel betalingsachterstanden ingelopen en minder mensen hebben krediet dat zij niet kunnen afbetalen. Consumenten hebben weer wat meer te besteden nu de economie aantrekt. We willen dat deze daling doorzet en zetten de komende tijd dan ook vol in op informatievoorziening voor consumenten. Want wie zich bewust is van hoe je verantwoord kan lenen, gaat minder snel een onverantwoorde lening aan.’

Bron: BKR

Minder faillissementen in februari 2017 (10-3-2017)

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald. In februari 2017 zijn er 45 bedrijven minder failliet verklaard dan in januari 2017, meldt het CBS. De meeste faillissementen in februari zijn uitgesproken in de handel.

Trend dalend

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend tot augustus 2016. Toen werd het voorlopig laagste niveau bereikt na mei 2013. Daarna stokte de dalende trend. In de afgelopen drie maanden nam het aantal faillissementen echter weer af. In februari is het aantal faillissementen weer terug op het niveau van augustus 2016.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 274 bedrijven en instellingen in februari 2017 failliet verklaard. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel, namelijk 60. Bij de financiële instellingen kwam het aantal faillissementen uit op 44.

De handel en de financiële dienstverlening behoren tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in februari de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bron: CBS

Uitspraak Hoge Raad van 25-11-2016 inzake 14 dagen-brief

Door een uitspraak van de Hoge Raad (van 25-11-2016), die heeft beslist dat een debiteur daadwerkelijk 14 dagen de tijd moet hebben om een vordering te betalen, komt de 14 dagen-brief (die ook gemaild kan worden) er tekstueel als volgt uit te zien:

Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u onderstaande vordering ondanks eerdere verzoeken niet heeft betaald. U bent in verzuim. Door middel van deze brief verzoeken wij u, en zo nodig sommeren wij u, alsnog de navolgende vordering te voldoen:

Factuurnummer       Datum          Vervaldatum             Bedrag
   [NR.]                        [DAT]            [DAT]                          € [BEDRAG]

Wij geven u nog een laatste mogelijkheid om binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/door u is ontvangen het bedrag van € [BEDR] over te maken naar bankrekening [BANKREKENINGNUMMER] t.n.v. [TENAAMSTELLING BANKREKENING] o.v.v.[FACTUURNUMMER(s)].

Indien u niet tijdig of volledig betaalt, geven wij onze vordering uit handen aan KLANT incasso & debiteurenbeheer en worden er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt € [BEDR].

Wij vertrouwen erop dat u alsnog de vordering betaalt.

Met vriendelijke groet,Heel veel succes! Als u meer informatie wilt, dan helpen wij u graag: contact

Onze folderFolder okt 2016 blz 1
Folder okt 2016 blz 2

Hoe voorkom ik dat een vordering verjaart?

Als hoofdregel geldt in Nederland een verjaringstermijn van 20 jaar. Hierop kent de wet een aantal uitzonderingen. Voor zakelijke klanten is de verjaringstermijn in beginsel 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Dus na de betalingstermijn op de factuur van bijvoorbeeld 14 of 30 dagen. De 5 jarige verjaringstermijn geldt ook bij facturen aan consumenten als het om dienstverlening gaat (bijvoorbeeld advies vragen aan een hypotheekadviseur of het inschakelen van een makelaar bij verkoop van een woning). Bij verkoop van een product (een consumptiegoed, zoals voedsel of een televisie) aan een consument is de verjaringstermijn 2 jaar. Deze 2 laatste situaties noemen we consumentenkoop. Dit is een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper.

Je kunt de verjaringstermijn verlengen door deze te stuiten. Hierdoor gaat de verjaringstermijn opnieuw in. Door je debiteur er, voor afloop van de verjaringstermijn, aan te herinneren dat je een vordering op hem hebt, wordt de verjaring gestuit. Dit doe je schriftelijk via een betalingsherinnering of aanmaning. En dan nog het liefst aangetekend om later eventueel te kunnen bewijzen dat je debiteur tijdig de brief ontvangen heeft. Het uitbrengen van een dagvaarding is ook een manier om de verjaring te stuiten. Als een debiteur de vordering erkent (door bijvoorbeeld om uitstel te vragen of door een deelbetaling te doen), gaat de verjaringstermijn ook opnieuw lopen.

Als u meer wilt weten over het stuiten of incasseren van oude vorderingen: contact

Welke laatste aanmaningsbrief verstuur ik, voordat ik een vordering als incasso uit handen geef?

Bij particuliere debiteuren is het verplicht een zogenoemde 14-dagenbrief (ook wel WIK-brief genoemd) te versturen, voordat een vordering als incasso uit handen wordt gegeven. Deze brief kan ook per e-mail worden verstuurd. WIK is de afkorting van Wet Incassokosten. In deze 14-dagenbrief moet een laatste betalingstermijn van 14 dagen worden gegeven en het door debiteur te betalen bedrag aan incassokosten moet worden vermeld. Dit bedrag aan incassokosten wordt als volgt berekend over het factuurbedrag/de hoofdsom:

Hoofdsom Incassokosten   
 over de eerste € 2.500  15% met een minimum van € 40 
 over de volgende € 2.500  10%  
 over de volgende € 5.000  5%  
 over de volgende € 190.000     1%  
 over het meerdere  0,5% maximum van € 6.775

De 14-dagenbrief is voor een debiteur de laatste mogelijkheid om het factuurbedrag zonder bijkomende kosten te betalen. Tekstueel moet zo’n brief er als volgt uitzien:

Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u onderstaande vordering ondanks eerdere verzoeken niet heeft betaald. U bent in verzuim. Door middel van deze brief verzoeken wij u, en zo nodig sommeren wij u, alsnog de navolgende vordering te voldoen:

Factuurnummer       Datum          Vervaldatum             Bedrag
   [NR.]                        [DAT]            [DAT]                          € [BEDRAG]

Wij geven u nog een laatste mogelijkheid om binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/door u is ontvangen het bedrag van € [BEDR] over te maken naar bankrekening [BANKREKENINGNUMMER] t.n.v. [TENAAMSTELLING BANKREKENING] o.v.v.[FACTUURNUMMER(s)].

Indien u niet tijdig of volledig betaalt, geven wij onze vordering uit handen aan KLANT incasso & debiteurenbeheer en worden er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt € [BEDR].

Wij vertrouwen erop dat u alsnog de vordering betaalt.

Met vriendelijke groet,


Voor vorderingen van bedrijven op andere bedrijven is de regeling van de WIK van regelend recht. Dit betekent dat een schuldeiser zich ook moet houden aan die wetgeving, behalve als partijen overeenkomen hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld als in de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van schuldeiser een lager of hoger tarief aan incassokosten is vermeld. Als de regeling van de WIK niet van toepassing is, kan een laatste aanmaningsbrief (die ook gemaild kan worden) er als volgt uitzien:

Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u onderstaande vordering ondanks eerdere verzoeken niet heeft betaald. U bent in verzuim. Door middel van deze brief verzoeken wij u, en zo nodig sommeren wij u, alsnog de navolgende vordering te voldoen:

Factuurnummer       Datum          Vervaldatum             Bedrag
   [NR.]                        [DAT]            [DAT]                          € [BEDRAG]

Wij geven u nog een laatste mogelijkheid om binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief het bedrag van € [BEDR] over te maken naar bankrekening [BANKREKENINGNUMMER] t.n.v. [TENAAMSTELLING BANKREKENING] o.v.v.[FACTUURNUMMER(s)].

Indien u niet tijdig of volledig betaalt, geven wij onze vordering uit handen aan KLANT incasso & debiteurenbeheer en worden er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening gebracht.

Wij vertrouwen erop dat u alsnog de vordering betaalt.

Met vriendelijke groet,

Heel veel succes! Als u meer informatie wilt, staan wij u graag te woord: contact

Contactgegevens

KLANT incasso & debiteurenbeheer
Buitenplaats 4
3328 LJ Dordrecht
(bezoek alleen op afspraak)
078-8432241   E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


KvK-nr.: 65030885
BTW-nr.: NL179929951B01