vrouw vraagtekens

Veel gestelde vragen en antwoorden

Hieronder treft u veel gestelde vragen en antwoorden aan. Als u een bepaalde vraag niet kunt vinden, neemt u dan s.v.p. contact met ons op. Wij helpen u graag!

 

Wat is een debiteur?

Dit is degene die geld verschuldigd is aan een schuldeiser.

Wat zijn incassokosten of buitengerechtelijke kosten?

Dit zijn de door een incassobureau bij debiteur in rekening gebrachte kosten voor de incasso van de geldvordering.

Wat is vertragingsrente?

Dit is de door debiteur aan schuldeiser verschuldigde rente wegens vertraging in de voldoening van de geldvordering.

Wat zijn proceskosten?

Dit zijn de kosten, die rechtstreeks samenhangen met het uitbrengen van de dagvaarding en het voeren van een gerechtelijke procedure bij de rechter.

Wat is een salaris gemachtigde?

Dit is de vergoeding voor werkzaamheden van de gemachtigde (vaak een jurist of advocaat die optreedt namens een partij) in een gerechtelijke procedure.

Wat is griffierecht?

Dit zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van een zaak.

Wat zijn verschotten?

Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van informatie van derden en het inschakelen van derden bij het uitvoeren van een opdracht.

Wat is een WIK-brief of 14-dagen brief?

Dit is de schriftelijke aanmaning overeenkomstig de geldende wet- (artikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek) en overige regelgeving. Bij vorderingen op consumenten is het verplicht de debiteur schriftelijk aan te manen nadat deze in verzuim is geraakt. Dat betekent dat de schuldenaar ten minste eenmaal schriftelijk moet worden gewaarschuwd nadat de betalingstermijn van een factuur is verstreken. Er mogen hierbij nog geen kosten in rekening worden gebracht. In deze aanmaning moet een betalingstermijn van 14 dagen worden geven en te worden vermeld welk bedrag aan incassokosten in rekening wordt gebracht als betaling opnieuw uitblijft. Na de termijn van 14 dagen, is het niet nodig de debiteur opnieuw aan te manen. De vordering kan dan direct uit handen worden geven aan een incassobureau.

Wat is een consument?

Dit is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officiële akte, die op verzoek van de eiser (de partij die het geld tegoed heeft) door een gerechtsdeurwaarder uitgereikt aan de gedaagde partij (de debiteur). In de dagvaarding staan onder andere de namen van alle partijen (eiser en gedaagde), de tijd en plaats dat de gedaagde zich bij het gerecht moet melden en de uiteindelijke eis (het openstaande bedrag) van de eisende partij.

Wat is een conclusie van antwoord?

Als de gedaagde (degene die gedagvaard wordt) gebruikmaakt van het recht om zich inhoudelijk te verweren tegen de inhoud van de dagvaarding, heet dat de conclusie van antwoord. In zaken bij de kantonrechter mag de gedaagde dat zelf (mondeling of schriftelijk) doen.

Wat is een conclusie van repliek?

Dit is de inhoudelijke reactie (mondeling of schriftelijk) van de eisende partij op de conclusie van antwoord van gedaagde.

Wat is een conclusie van dupliek?

Dit is de inhoudelijke reactie (mondeling of schriftelijk) van de gedaagde op de conclusie van repliek van eisende partij.

Hoe tref ik een betalingsregeling als ik niet de gehele vordering in één keer kan voldoen?

Neemt u dan met spoed contact met ons op om een betalingsvoorstel te doen. Wij zullen uw situatie beoordelen, u zo nodig om verdere gegevens vragen en wellicht met onze opdrachtgever overleggen. Afhankelijk hiervan zullen wij wel of niet akkoord gaan met uw voorstel.

Ik heb de vordering al betaald. Wat moet ik doen?

Als u al betaald heeft, geeft u dan zo spoedig mogelijk de betaalgegevens aan ons door. Zo nodig zullen wij u vragen om een betaalbewijs op te sturen. U moet namelijk aantonen dat u (op tijd) betaald heeft.

Ik heb een brief van u ontvangen maar: ben failliet verklaard, verkeer in surseance van betaling, ben bezig met schuldhulpverlening, ben toegelaten tot de WSNP, sta onder curatele etc. Wat moet ik doen?

In dit geval moet u ons informeren en de contactgegevens van uw curator, bewindvoerder of schuldhulpverlener doorgeven.

Ik ben het niet eens met de vordering. Wat moet ik doen?

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een vordering. Stuurt u ons dan zo snel mogelijk uw schriftelijke bezwaar voorzien van voldoende bewijs. U zult zo spoedig mogelijk van ons een reactie op uw bezwaar ontvangen.

Ik heb nog een openstaande vordering en ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Geeft u dan s.v.p. aan ons uw nieuwe adres door.

Hebt u een bepaalde vraag niet kunnen vinden? Klikt u dan hier om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag!

Contactgegevens

KLANT incasso & debiteurenbeheer
Buitenplaats 4
3328 LJ Dordrecht
(bezoek alleen op afspraak)
078-8432241   E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


KvK-nr.: 65030885
BTW-nr.: NL179929951B01