Uitspraak Hoge Raad van 25-11-2016 inzake 14 dagen-brief

Door een uitspraak van de Hoge Raad (van 25-11-2016), die heeft beslist dat een debiteur daadwerkelijk 14 dagen de tijd moet hebben om een vordering te betalen, ziet de 14 dagen-brief (die ook gemaild kan worden) er tekstueel als volgt uit:

Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u onderstaande vordering ondanks eerdere verzoeken niet heeft betaald. U bent in verzuim. Door middel van deze brief verzoeken wij u, en zo nodig sommeren wij u, alsnog de navolgende vordering te voldoen:

Factuurnummer       Datum          Vervaldatum             Bedrag
   [NR.]                        [DAT]            [DAT]                          € [BEDRAG]

Wij geven u nog een laatste mogelijkheid om binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/door u is ontvangen het bedrag van € [BEDR] over te maken naar bankrekening [BANKREKENINGNUMMER] t.n.v. [TENAAMSTELLING BANKREKENING] o.v.v.[FACTUURNUMMER(s)].

Indien u niet tijdig of volledig betaalt, geven wij onze vordering uit handen aan KLANT incasso & debiteurenbeheer en worden er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt € [BEDR].

Wij vertrouwen erop dat u alsnog de vordering betaalt.

Met vriendelijke groet,Heel veel succes! Als u meer informatie wilt, dan helpen wij u graag: contact

Hoe voorkom ik dat een vordering verjaart?

Als hoofdregel geldt in Nederland een verjaringstermijn van 20 jaar. Hierop kent de wet een aantal uitzonderingen. Voor zakelijke klanten is de verjaringstermijn in beginsel 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Dus na de betalingstermijn op de factuur van bijvoorbeeld 14 of 30 dagen. De 5 jarige verjaringstermijn geldt ook bij facturen aan consumenten als het om dienstverlening gaat (bijvoorbeeld advies vragen aan een hypotheekadviseur of het inschakelen van een makelaar bij verkoop van een woning). Bij verkoop van een product (een consumptiegoed, zoals voedsel of een televisie) aan een consument is de verjaringstermijn 2 jaar. Deze 2 laatste situaties noemen we consumentenkoop. Dit is een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper.

Je kunt de verjaringstermijn verlengen door deze te stuiten. Hierdoor gaat de verjaringstermijn opnieuw in. Door je debiteur er, voor afloop van de verjaringstermijn, aan te herinneren dat je een vordering op hem hebt, wordt de verjaring gestuit. Dit doe je schriftelijk via een betalingsherinnering of aanmaning. En dan nog het liefst aangetekend om later eventueel te kunnen bewijzen dat je debiteur tijdig de brief ontvangen heeft. Het uitbrengen van een dagvaarding is ook een manier om de verjaring te stuiten. Als een debiteur de vordering erkent (door bijvoorbeeld om uitstel te vragen of door een deelbetaling te doen), gaat de verjaringstermijn ook opnieuw lopen.

Als u meer wilt weten over het stuiten of incasseren van oude vorderingen: contact

Wie(t) zaait, zal oogsten?

Onlangs werd ik gebeld door een klant van me. Privé had hij een woning gekocht en constateerde na de overdracht bij de notaris, dat er een aantal gebreken in de woning aanwezig waren. Deze waren er nog niet tijdens de bouwkundige keuring vóór de overdracht, waarbij verkoper en koper ook van de partij waren. Tevens was er sprake van afval in de tuin en in het bijgebouw, waarvan verkoper eerder beloofd had dit te zullen verwijderen. Op verzoek van mijn klant ben ik op pad gegaan om ter plaatse samen alle gebreken en het afval na te lopen, te noteren en te fotograferen. Vervolgens heb ik de verkopende partij aangeschreven om binnen een bepaalde periode de gebreken te verhelpen en het afval te verwijderen.

Vlak nadat ik de e-mail aan de verkoper had verstuurd, werd ik gebeld door mijn opdrachtgever. Hij had nog wat anders gevonden in de kelder achter een in de haast dichtgemetselde muur van zijn berging: de restanten van een wietplantage. Mijn klant was nieuwsgierig geworden en had een paar stenen verwijderd. Zijn voorgevoel klopte. Inmiddels had de verkoper op mijn e-mail gereageerd. We kwamen overeen om met alle partijen door de woning te lopen en te bekijken welke gebreken voor wiens verantwoording waren. Verkoper beloofde sowieso al het afval op te ruimen. Ook de voorzitter van de VVE was aanwezig op verzoek van de koper, omdat de restanten van de wietplantage zich in de ruimte van de VVE bevonden. Ik noteerde alles netjes en toen kwamen we op hét onderwerp van gesprek. Verkoper reageerde heel verbaasd en zei er niets van af te weten. De hoge meterstanden, die de nieuwe energieleverancier constateerde, waren volgens verkoper te wijten aan het verwarmde (mobiele) zwembad in de achtertuin. Maar toen we hem meldden de politie te hebben ingeseind, beloofde hij ineens de restanten van de wietplantage te zullen verwijderen. Een onschuldig iemand zou dit nooit doen.

Inmiddels zijn bij mijn cliënt de gebreken verholpen en het afval verwijderd. Vanuit de VVE kan verkoper nog wel wat vuurwerk verwachten.

KLANT incasso & debiteurenbeheer kan u adviseren en ondersteunen bij het oplossen van geschillen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 078-8432241, via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via ons contactformulier.

Welke laatste aanmaningsbrief verstuur ik?

Veel ondernemers die ik spreek sturen dezelfde laatste aanmaningsbrief naar consumenten (particulieren) en bedrijven, voordat ze een vordering als incasso uit handen geven. Zij hebben niet in de gaten dat het verplicht is om bij particuliere debiteuren een zogenoemde 14-dagenbrief (ook wel WIK-brief genoemd) te versturen. Deze kan ook per e-mail worden verzonden. WIK is de afkorting van Wet Incassokosten. Deze wet en het bijbehorende besluit zijn per 1 juli 2012 in werking getreden. In deze 14-dagenbrief moet een laatste betalingstermijn van 14 dagen worden gegeven en het door debiteur te betalen bedrag aan incassokosten moet worden vermeld. Dit bedrag aan incassokosten wordt als volgt berekend over het factuurbedrag/de hoofdsom:

over de eerste € 2.500 van de hoofdsom: 15% met een minimum van € 40
over de volgende € 2.500 van de hoofdsom: 10%
over de volgende € 5.000 van de hoofdsom: 5%
over de volgende € 190.000 van de hoofdsom: 1%
over het meerdere van de hoofdsom: 0,5% met een maximum van € 6.775

De 14-dagenbrief is voor een debiteur de laatste mogelijkheid om het factuurbedrag zonder bijkomende kosten te betalen. Tekstueel moet zo’n brief er als volgt uitzien:

Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u onderstaande vordering ondanks eerdere verzoeken niet heeft betaald. U bent in verzuim. Door middel van deze brief verzoeken wij u, en zo nodig sommeren wij u, alsnog de navolgende vordering te voldoen:

Factuurnummer       Datum          Vervaldatum             Bedrag
   [NR.]                        [DAT]            [DAT]                          € [BEDRAG]

Wij geven u nog een laatste mogelijkheid om binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/door u is ontvangen het bedrag van € [BEDR] over te maken naar bankrekening [BANKREKENINGNUMMER] t.n.v. [TENAAMSTELLING BANKREKENING] o.v.v.[FACTUURNUMMER(s)].

Indien u niet tijdig of volledig betaalt, geven wij onze vordering uit handen aan KLANT incasso & debiteurenbeheer en worden er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt € [BEDR]. (Als de schuldeiser niet-btw plichtig is, moet de volgende zin ook in de brief worden opgenomen: Wij kunnen de btw over voornoemd bedrag niet verrekenen. Dit houdt in dat, als wij de incasso van deze vordering uit handen moeten geven, voormeld bedrag wordt verhoogd met een percentage dat gelijk staat aan de te berekenen btw. Het bedrag aan btw bedraagt € [BTW BEDR].)

Wij vertrouwen erop dat u alsnog de vordering betaalt.

Met vriendelijke groet,

Voor vorderingen van bedrijven op andere bedrijven is de regeling van de WIK van regelend recht. Dit betekent dat een schuldeiser zich ook moet houden aan die wetgeving, behalve als partijen overeenkomen hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld als in de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van schuldeiser een lager of hoger tarief aan incassokosten is vermeld.

Wilt u meer informatie of kunnen wij u ergens anders mee helpen? Klikt u dan hier om contact met ons op te nemen.

 

Stuiten(d) die verjaring

Vorige week was ik op bezoek bij een bedrijf in Arkel, dat nog een aantal oude facturen open had staan. Mij werd gevraagd of ik hier nog iets mee kon doen. Laat ik voorop stellen dat hoe jonger de factuur, hoe makkelijker deze te incasseren is. Ter nagedachtenis aan Johan Cruijff: da’s logisch! Maar in dit geval stond de oudste factuur iets meer dan 4 jaar open. In beginsel kun je altijd proberen een factuur betaald te krijgen, hoe oud deze ook is. Als de debiteur bereid is deze te betalen, dan mag dit natuurlijk altijd. Maar de kans is groter dat de wederpartij zich bij oude facturen op verjaring beroept.

Verjaringstermijn

Als hoofdregel geldt in Nederland een verjaringstermijn van 20 jaar. Hierop kent de wet een aantal uitzonderingen. Voor zakelijke klanten is de verjaringstermijn in beginsel 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Dus na de betalingstermijn op de factuur van bijvoorbeeld 14 of 30 dagen. De 5 jarige verjaringstermijn geldt ook bij facturen aan consumenten als het om dienstverlening gaat (bijvoorbeeld advies vragen aan een hypotheekadviseur of het inschakelen van een makelaar bij verkoop van een woning). Bij verkoop van een product (een consumptiegoed, zoals voedsel of een televisie) aan een consument is de verjaringstermijn 2 jaar. Deze 2 laatste situaties noemen we consumentenkoop. Dit is een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper.

Stuiten

Je kunt de verjaringstermijn verlengen door deze te stuiten. Hierdoor gaat de verjaringstermijn opnieuw in. Door je debiteur er, voor afloop van de verjaringstermijn, aan te herinneren dat je een vordering op hem hebt, wordt de verjaring gestuit. Dit doe je schriftelijk via een betalingsherinnering of aanmaning. En dan nog het liefst aangetekend om later eventueel te kunnen bewijzen dat je debiteur tijdig de brief ontvangen heeft. Het uitbrengen van een dagvaarding is ook een manier om de verjaring te stuiten. Als een debiteur de vordering erkent (door bijvoorbeeld om uitstel te vragen of door een deelbetaling te doen), gaat de verjaringstermijn ook opnieuw lopen.

Terug naar het begin

En hoe zit het nu met de openstaande facturen van mijn opdrachtgever? Het ging hier om zakelijke klanten, dus is er sprake van een verjaringstermijn van 5 jaar. Omdat er geen sprake is van verjaring probeer ik nu alsnog de vorderingen geïnd te krijgen. Of dit gaat lukken is de vraag, maar ik zet alles op alles. Want zoals Johan ooit zei: ‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren.’

 

Stuiterballen

 

KLANT incasso & debiteurenbeheer kan u adviseren en ondersteunen bij het innen van oude vorderingen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 078-8432241 of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Is dagvaarden de enige optie?

Onlangs werden wij benaderd door een administratiekantoor, dat het debiteurenbeheer doet voor een renovatiebedrijf. Laatstgenoemd bedrijf heeft twee jaar geleden renovatiewerkzaamheden verricht in de woning van een dame. Volgens deze dame zijn er diverse punten nog niet verholpen en betaalt ze daarom de eindnota niet. Het renovatiebedrijf stelt dat alle werkzaamheden keurig zijn afgerond en dat er geen punten meer hoeven te worden verholpen. Al bijna twee jaar lang zijn beide partijen hierover aan het steggelen. Van beide kanten is voorgesteld om gezamenlijk in de woning de punten na te lopen, maar om de een of andere reden is er nooit daadwerkelijk een afspraak gemaakt. Of dit nu komt door miscommunicatie of irritatie is niet meer te achterhalen. Het door de schuldeiser ingeschakelde incassobureau wist het blijkbaar ook niet meer en adviseerde om te gaan dagvaarden.

Uiteraard kun je in dit geval de dame dagvaarden voor de rechter, maar de rechter zal in zo’n geval proberen tot een schikking te komen. Dit kan ertoe leiden dat het renovatiebedrijf bepaalde punten moet oplossen en dat de dame vervolgens het restant van de factuur moet betalen aan de schuldeiser. Het kan heel goed zijn dat de rechter in dit geval beslist dat beide partijen hun eigen juridische kosten voor hun rekening moeten nemen. Kortom: om juridische kosten te voorkomen zal er nu daadwerkelijk een afspraak moeten worden gemaakt om de door de vrouw aangedragen punten na te lopen in de woning. Tevens zal er op basis van de overeenkomst tussen partijen vastgesteld moeten worden of het renovatiebedrijf wel verantwoordelijk is voor het verhelpen van bepaalde klachten. Als partijen lijnrecht tegenover elkaar staan is het handig om de afspraak te laten maken door vertegenwoordigers/gemachtigden van beide partijen, die nog blanco in deze casus staan. Tevens is het handig om deze vertegenwoordigers/gemachtigden tijdens de bezichtiging in de woning samen met een medewerker van de schuldeiser en de dame in kwestie aanwezig te laten zijn, zodat zij de bezichtiging in goede banen kunnen leiden en de rust bewaren. Vervolgens worden de eventuele op te lossen punten in een door beide partijen te tekenen schriftelijke overeenkomst gezet met een vervolgafspraak (en uiteraard met vermelding dat na oplossing het gehele restant direct wordt voldaan). Komen partijen er op deze manier toch niet uit, dan zou er ook nog door beide partijen 1 onafhankelijk expert kunnen worden ingeschakeld, waarbij de kosten van die expert elk voor de helft door partijen wordt betaald. Leidt dit ook niet tot een oplossing van het geschil, dan kan dagvaarden uiteraard altijd nog. Maar het is absoluut zinvol om eerst te proberen hoge juridische kosten te voorkomen.

KLANT incasso & debiteurenbeheer kan u adviseren en ondersteunen bij het oplossen van geschillen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 078-8432241, via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via ons contactformulier

Contactgegevens

KLANT incasso & debiteurenbeheer
Buitenplaats 4
3328 LJ Dordrecht
(bezoek alleen op afspraak)
078-8432241   E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


KvK-nr.: 65030885
BTW-id: NL002025702B02